เปี่ยมรักเนอสเซอรี่


เรียน เล่น สร้างสรรค์ มุ่งมั่นเสริมพัฒนาการ สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

รู้จักกับเปี่ยมรัก


สถานรับเลี้ยงเด็กเปี่ยมรักเนอสเซอรี่ เชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองในการฝากเลี้ยงดูบุตรหลาน เป็นสถานที่ที่ปลอดภัย ไร้ความรุนแรง ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์-จิตใจ และมุ่งส่งเสริมพัฒนาการ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาจีน


จุดมุ่งหมาย

  • เสริมทักษะ 3 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน สื่อสารกับคุณครูชาวไทยและชาวต่างประเทศ
  • เสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญา ร่างกาย สังคม อารมณ์ - จิตใจ เสริมทักษะการช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น
  • ความปลอดภัย ด้วยระบบกล้องวงจรปิดออนไลน์ ผู้ปกครองสามารถรับชมผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือ และเว็บไซต์
  • สร้างพื้นฐานวินัยและคุณธรรมแบบคริสเตียน

ปรัชญา

"เรียน เล่น สร้างสรรค์   มุ่งมั่นเสริมพัฒนาการ   สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ"
การดูแลเด็ก

รับเลี้ยงเด็กอายุระหว่าง 1 - 4 ขวบ โดยแบ่งการดูแลเป็น 2 ช่วงอายุ ดังนี้

ห้องเด็กเล็ก (Toddler)

อายุ 1 - 2 ขวบ :
เสริมทักษะการดูแลตนเองในเบื้องต้น ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ผ่านกิจกรรม และสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

ห้องเตรียมอนุบาล (Pre-kindergarten)

อายุ 2 - 4 ขวบ :
การเรียนการสอนหลักสูตรปฐมวัย และเสริมทักษะ 3 ภาษา สร้างพื้นฐานวินัยและคุณธรรมคริสเตียน เตรียมความพร้อมสู่อนุบาลผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน


สนใจให้ลูกน้อยสมัครเรียน/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

ติดต่อเราAbundant Love Nursery was established to answer the parents wants of having a nice and safe nursery for their children. In addition, Abundant Love Nursery is concerning on physical, emotional, mental, and sociality development together with Thai and English learnings.


Purpose

  • 3 Languages program : Thai, Chinese and English by Thai and native teachers.
  • Development of physical, emotional, mental, sociality and personal training skills development.
  • For safety. The visual from CCTV security system can be watched via smartphone application and website.
  • Build up good discipline and morality based on Christianity.

Philosophy

"Learn Play Create, Aiming to Develop, Communicate with English"
1.png5.png2.png6.png1.png5.png
This week146
This month1447

1
Online