เปี่ยมรักเนอสเซอรี่


เรียน เล่น สร้างสรรค์ มุ่งมั่นเสริมพัฒนาการ สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

ระเบียบการ

เงื่อนไขการรับสมัครเด็กเข้าเรียนเปี่ยมรัก

 • เด็กเพศชาย และหญิงมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี
 • เด็กที่เข้าใหม่ต้องอายุระหว่าง 1 – 2 ขวบ ไม่รับเด็กที่อายุมากกว่าและไม่เข้าเรียนระหว่างชั้น เด็กๆ ต้องได้รับการฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ จึงสามารถเรียนเลื่อนชั้นได้
 • รับเด็กเข้าใหม่เดือนละ 2 คน ต่อ 1 ห้องเรียน
 • ผู้ปกครองจองสิทธิ์เข้าเรียนล่วงหน้า


เมื่อเริ่มฝากเลี้ยง

 • สัปดาห์แรกให้เด็กได้มีโอกาสปรับตัว ให้ผู้ปกครองฝากเด็กเป็นเวลาครึ่งวัน
 • เวลาเปิดทำการ 07.00 น. - 18.00 น. กรุณาเซ็นชื่อรับ-ส่งเด็กทุกครั้ง และหากให้ผู้อื่นมารับแทนต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าแรกเข้าในวันแรกที่เข้าเรียน และถัดไปจ่ายค่าเลี้ยงดูในวันที่ 1 - 5 ของเดือน
 • ผู้ปกครองโปรดจัดเตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กประจำวัน, ประจำสัปดาห์ และของใช้ที่นำมาใช้ที่เนอสเซอรี่
 • กรณีเด็กเจ็บป่วยคล้ายเป็นโรคติดต่อควรแจ้งคุณครูให้ทราบนำเด็กไปพบแพทย์ รักษาตัวจนหายดีจึงนำมาฝากเลี้ยงตามปกติ และไม่นำมาติดเพื่อนๆ เช่น โรคไข้หวัด, โรคอีสุกอีใส, ไข้เลือดออก, มือเท้าปาก, ตาแดง เป็นต้น
 • กรณีเด็กเจ็บป่วยภายในเนอสเซอรี่ คุณครูจะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และแจ้งให้กับผู้ปกครองให้รับทราบ เพื่อนำเด็กกลับบ้านรักษาตัว ทางเนอสเซอรี่จะไม่ป้อนยาให้เด็ก หากไม่ใช่ยาที่ผู้ปกครองเตรียมมา เพื่อป้องกันการแพ้ยาในเด็ก
 • กรณีเด็กเกิดอุบัติเหตุภายในเนอสเซอรี่ หากเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยจะทำการปฐมพยาบาล และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ หากเป็นอุบัติเหตุรุนแรง จะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่งโรงพยาบาล พร้อมแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
 • ทางเนอสเซอรี่จะจัดทำประกันอุบัติเหตุรายปี สามารถใช้ได้ 24 ชั่วโมง โดยบัตรประกันจะเก็บไว้ที่เนอสเซอรี่ (โรงพยาบาลลานนา, โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ไม่ต้องสำรองจ่าย) ความคุ้มครอง พฤษภาคมปีนี้ - พฤษภาคมปีหน้า
 • กรณีลาป่วย ลาหยุด ขอแจ้งให้คุณครูทราบล่วงหน้าด้วยค่ะ


หลักฐานที่นำมาสมัคร

1. ใบสมัคร
2. รูปถ่ายเด็ก 3 รูป
3. สำเนาสูติบัตรเด็ก
4. สำเนาบัตรประจำตัวของพ่อและแม่
5. สำเนาทะเบียนบ้าน เด็ก พ่อ แม่
6. สำเนาหลักฐานการได้รับวัคซีน (สมุดแม่และเด็กเล่มสีชมพู)


 

ข้อตกลงของเรา

 • ผู้ปกครองสามารถมาส่งเด็กได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. และรับกลับบ้านได้ตั้งแต่เวลา 15.30-18.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
 • กรุณาชำระค่าเลี้ยงดูภายในวันที่ 1-5 ของทุกเดือน
 • เนอสเซอรี่จะแยกของใช้ส่วนตัวของเด็ก ไม่ใช้ร่วมกันเพื่อความสะอาด เช่น จาน ชาม ที่นอน และขอผู้ปกครองเตรียมของใช้ส่วนตัวสำหรับเด็กมาเป็นประจำทุกวัน ได้แก่ กระบอกน้ำดื่ม สบู่ แป้ง แปรงสีฟัน เพื่อป้องกันอาการแพ้ของเด็ก
 • กรณีเด็กป่วยผู้ปกครองควรแจ้งให้ครูพี่เลี้ยงทราบ และควรรักษาตัวอยู่ที่บ้านจนหายดี เพื่อการดูแลอย่างใกล้ชิดและไม่นำมาติดเพื่อน ๆ กรณีที่ต้องรับประทานยาขอให้ผู้ปกครองแจ้งให้ครูพี่เลี้ยงทราบและบันทึกในสมุดฝากป้อนยา
 • ประกันอุบัติเหตุจะเก็บไว้ที่เนอสเซอรี่ แต่สามารถยืมออกไปใช้ในกรณีฉุกเฉินได้ค่ะ
 • หากผู้ปกครองมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเด็ก กรุณาแจ้งให้ครูพี่เลี้ยงทราบสิ่งที่ต้องเตรียมประจำวัน

1. นมจืด 3 กล่อง กรณีเด็กแพ้นมวัว, นมถั่วเหลือง ควรจัดเตรียมนมรสหวานน้อยให้กับเด็ก
2. ขวดน้ำดื่ม
3. เสื้อผ้า 2 ชุด
4. ผ้าอ้อมสำเร็จรูป 3 - 4 ชิ้น (เด็กเล็ก)
5. ผ้าอ้อม (เมื่อมีน้ำมูก)
6. ผ้ากันเปื้อนของเนอสเซอรี่
7. สมุดบันทึกประจำวัน

1.png5.png2.png6.png1.png8.png
This week149
This month1450

1
Online